Samfällighetsförening

Kontaktpersoner

För att stärka medlemmarnas möjlighet att påverka samfällighetsfrågor utser varje kvarter (det finns fem kvarter) en kontaktperson. Denne samordnar viss verksamhet inom kvarteret. Det kan gälla städdagar eller enkäter etc. Kontaktpersonen adjungeras till vissa styrelsemöten.

KONTAKTPERSONER

Kvarteret Brunsoppen Anna-Karin Axtelius
E-post: anna-karinaxtelius@outlook.com                                       
Telefon: 070-462 72 61
Kvarteret Vitriskan Håkan Jaldén
E-post: hakan.jalden@gmail.com
Telefon: 070-380 55 64
Kvarteret Fårtickan Darko Vasic
E-post: vasa_16@yahoo.se
Telefon: 073-3372351
                                        Joakim Eriksson
                                        Telefon: 070-778 35 50
                                        E-post: erikssonjocke@hotmail.com
Kvarteret Stensoppen Juri Salminen
E-post: juri@spix.nu
                                       Telefon: 070-170 02 42
Kvarteret Smörsoppen Åke Lindén
E-post: speltestare@yahoo.com
Telefon: 0760-83 07 42

805
809