Samfällighetsförening

Kontaktpersoner

För att stärka medlemmarnas möjlighet att påverka samfällighetsfrågor utser varje kvarter (det finns fem kvarter) en kontaktperson. Denne samordnar viss verksamhet inom kvarteret. Det kan gälla städdagar eller enkäter etc. Kontaktpersonen adjungeras till vissa styrelsemöten.

KONTAKTPERSONER
Kvarteret Brunsoppen Anna-Karin Axtelius
E-post: anna-karinaxtelius@outlook.com
Telefon: 070-462 72 61

Kvarteret Vitriskan Christoffer Larsson
E-post: leguanen_85@hotmail.com
Telefon: 070-427 16 35

Kvarteret Fårtickan Tommy Larsson Fårticksgatan 24
E-post:   tommy.larsson18@hotmail.com
Telefon: 0730685804  
                                   
                                             

Kvarteret Stensoppen Henrik Johansson

E-post: snucke1459@hotmail.com
Telefon: 073-963 19 68

Kvarteret Smörsoppen Nichlas Norell
E-post: nickenorell@outlook.com
Telefon: 070-320 67 99


805
809