Samfällighetsförening

Kontaktpersoner

För att stärka medlemmarnas möjlighet att påverka samfällighetsfrågor utser varje kvarter (det finns fem kvarter) en kontaktperson. Denne samordnar viss verksamhet inom kvarteret. Det kan gälla städdagar eller enkäter etc. Kontaktpersonen adjungeras till vissa styrelsemöten.

KONTAKTPERSONER

Kvarteret Brunsoppen Anna-Karin Axtelius
E-post: anna-karinaxtelius@outlook.com                                       
Telefon: 070-462 72 61
Kvarteret Vitriskan Christoffer Larsson
E-post: leguanen_85@hotmail.com
Telefon: 070-427 16 35
Kvarteret Fårtickan Darko Vasic
E-post: vasa_16@yahoo.se
Telefon: 073-3372351
Kvarteret Stensoppen Hendrik Johansson
E-post: snucke1459@hotmail.com
Telefon: 073-963 19 68
Kvarteret Smörsoppen Nichlas Norell
E-post: nickenorell@outlook.com
Telefon: 070-320 67 99

805
809