Samfällighetsförening

Vanliga Frågor

Här kommer vi att efterhand lägga upp allmängiltiga frågor, som vi får från medlemmar samt svar på dessa.

Boendefrågor

Får jag tvätta bilen inom området?

Under vintern med mycket salt på vägarna så behöver bilen spolas av mellan varven, men även under sommaren, kan jag gör det med min trädgårdsslang utanför huset eller på garageuppfarten?

Då vi inte har oljeavskiljare i våra dagvattenbrunnar är det inte någon bra ide att spola bilen med trädgårdsslangen.

När man tvättar bilen med någon form av lösningsmedel eller bara spolar den så frigörs oljor som rinner ner i dagvattenbrunnarna vilket inte ur miljötekniskt hänseende är någon bra åtgärd. Så här står det i de lokala reglerna. De lokala hälsoskyddsföreskrifterna säger... Tillhör du dem som vill tvätta bilen själv för hand? Tänk på att du i Enköpings kommun inte får använda bilschampo, avfettningsmedel eller högtryckstvätt så att det rinner ner i dagvattenbrunnarna. Orsaken till detta är att spillvattnet annars rinner rakt ut i Enköpingsån eller i Vattenparken. Om spillvattnet hamnar i Vattenparken förstörs mikroorganismerna som hjälper till att ta hand om dagvattnet, och om det hamnar i ån bidrar det till att ån blir förgiftad.

Kan jag ladda min elbil i el-uttagen i radgaragen?

Nej.

Det är i dagsläget förbjudet att ladda elbilar och ladd-hybrider i de el-uttag som finns i radgaragen.

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Existerande elanläggning i våra radgarage är heller inte anpassade för återkommande hög belastning vilket i värsta fall kan leda till brand. Om det värsta skulle inträffa täcker sannolikt  heller inte försäkringsbolaget det inträffade då försäkringsvillkoren kring anläggningens nyttjande i så fall inte har följts.  Detta skulle kunna få långtgående konsekvenser för samfälligheten, men troligen ännu mer långtgående konsekvenser för den medlem som orsakat skadan.

 

Även om enskilds laddning tekniskt kan begränsas till lägre ampere och uppnå godtagbar elsäkerhet, så kvarstår däremot problemet att övriga boende i samfälligheten inte ska behöva betala enskilds laddning.  

 

El-uttagen i garaget är endast avsedda förbegränsad och tillfällig förbrukning i form av exempelvis timer inställda motorvärmare.

806