Samfällighetsförening

Sopor

En gemensamhetsanläggning för soprum finns för tre av våra fem kvarter.

114 fastighetsägare ingår i denna gemensamhetsanläggning. Styrelsen har i uppgift att förvalta soprummen och fördela renhållningsfakturan för dem som tillhör gemensamhetsanläggningen. Samfälligheten har inget med den vanliga hämtningen av hushållssopor att göra. Respektive fastighetsägare är alltså ansvarig att t.ex. gällande hälsovårdsbestämmelser följs. Härvidlag är det ingen skillnad på de som har egen soptunna mot de som har gemensamma soptunnor. Grovsopor skall inte lämnas i soprummen utan lämnas av var och en till kommunens anläggningar för sådant, t.ex. Återbruket. 


Soprummen

Sopbehållarna i våra gemensamma soprum rengörs två gånger/år av ett företag, behov av rengöring utöver detta anmäls till styrelsen alternativt rengörs sopbehållarna av de som utnyttjar soprummet. Vad kan vi kasta i kärlen i soprummen? 


Bruna Kärlet

Här använder vi enbart de bruna papperspåsarna Använd gärna dubbla/tredubbla påsar då håller vi kärlen rena. Fyll påsen endast till hälften, då går den att försluta. Kasta endast förmultningsbara hushållssopor, inget annat. Kasta inte hundbajspåsar i det bruna kärlet. Det finns särskilda hundlatriner där bajset skall kastas. Trädgårdsavfall ska inte läggas i det bruna kärlet utan transporteras av den enskilde till återbruket. 


Gröna kärlet

Hushållsrestavfall. Knyt igen påsen ordentligt så att inget blött rinner ut. Alla sopor läggs i påsar annars fastnar de i kärlet. Små emballage trycks ihop så de inte tar för stor plats och läggs i påse. Stora emballage för t.ex. elektronik, hushållsmaskiner mm. körs av enskild till återbruket. Inget elektronikavfall får kastas i det gröna kärlet, lämnas av enskild in på återbruket. Inget trädgårdsavfall i gröna kärlet, transporteras av den enskilde till återbruket. 


Container

Container beställs hem vid vår- respektive höststädning av styrelsen. Avsikten med containeruppställningen är att samla trädgårdsavfall från gemensamma ytor. Det är sålunda inte meningen att grovsopor från fastigheterna skall slängas i containrarna. Det är inte heller tillåtet att tippa trädgårdsavfall i den till samfälligheten gränsande kommunala skogsmarken. Kommunen kontrollerar oss och sådana 'högar' är förenade med kostnader för oss i samfälligheten.

803
819
828