Samfällighetsförening

Kontaktpersoner

För att stärka medlemmarnas möjlighet att påverka samfällighetsfrågor utser varje kvarter (det finns fem kvarter) en kontaktperson. Denne samordnar viss verksamhet inom kvarteret. Det kan gälla städdagar eller enkäter etc. Kontaktpersonen adjungeras till vissa styrelsemöten.

KONTAKTPERSONER
Kvarteret Brunsoppen Anna-Karin Axtelius
E-post: anna-karin.axtelius@bergvreten.enkoping.se
Telefon: 070-462 72 61

Kvarteret Vitriskan Christoffer Larsson
E-post: leguanen_85@hotmail.com
Telefon: 070-427 16 35

Kvarteret Fårtickan Lars Abrahamsson
E-post: lars.abrahamsson47@gmail.com
Telefon:   070-671 47 88
                                        Helena Wallin
                                                 E-post:    helena.wallin@lul.se                                                 
                                                 Telefon:   073-532 82 82

Kvarteret Stensoppen Peter Andersson
E-post: hanpetand@outlook.com
Telefon: 073-595 21 70

Kvarteret Smörsoppen Nichlas Norell
E-post: nickenorell@outlook.com
Telefon: 070-320 67 99


805
809