Samfällighetsförening

Aktuellt
Höststämma i coronatider


På grund av den rådande coronasituationen kommer ingen fysisk höststämma att hållas denna gång.
Det som ändå måste beslutas är budget och avgifter för nästa år.
Ett underlag för beslut med styrelsens förslag till budget och debiteringslängd finns nu här på hemsidan under 'Protokoll/2020/Stämmor' och en pappersversion kommer i brevlådorna.
Synpunkter lämnas till ordförande Bengt Wahlberg senast 30 november, varefter styrelsen fattar beslut.

Det senaste styrelseprotokollet finns också under "Protokoll/2020/Styrelseprotokoll".

Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.

801