Samfällighetsförening

Aktuellt
Dålig ordning i soprummen!

Sophämtarna påpekar att de gröna kärlen för hushållssopor är ofta överfulla, beroende på att många lägger dit avfall, som inte ska vara där.
Endast hushållsavfall får läggas i de gröna kärlen. 
Kartonger, emballage, förpackningar av glas, plast och metall måste var och en själv forsla till returtorg eller Återbruket.
Man kan heller inte ställa avfall på golvet, då sophämtarna endast tar det som ligger i sopkärlen.

Användandet av svarta sopsäckar gör det omöjligt att bedöma om det är rätt sorts sopor i kärlet. Var snälla och avstå från svarta sopsäckar!

Om vi fortsätter att överfylla sopkärlen, kommer vi att få fler kärl och därmed högre kostnader.

                                                                                                                                                                           Styrelsen

Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.

801