Samfällighetsförening

AktuelltAng. värmedebiteringen

Den senaste fakturan från Minol/Brunata har väckt frågor och här kommer ett första försök till förklaring:

Ena Energi har infört en ny debiteringsmodell. Grundprincipen är att man har höjt det rörliga priset per kilowattimme (med 57 procent) och sänkt den fasta avgiften (med ca. 90 procent).
Ena Energi framhåller (givetvis) att man, med denna fördelning mellan fast och rörlig del, bättre kan påverka sin värmekostnad själv.

Nytt är också att det rörliga priset kommer att ändras varje kvartal.

 Många har reagerat på att kostnaden för värmeförluster har ökat kraftigt jämfört med tidigare fakturor. Detta beror främst på det högre priset per kilowattimme.
Själva värmeförlusterna, räknat i kilowattimmar, har ökat något (ungefär 10 procent) sedan motsvarande kvartal 2020, men på grund av prisändringen ökar kostnaden mer.

Faktureringen utgår från faktisk förbrukning och inte på uppskattade värden.


Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.

801