Samfällighetsförening

Aktuellt

Nu läcker det i någons värmeväxlare, ca 50 liter i timmen. Det är alltså ditt vatten som trycks in i vårt fjärrvärmesystem. Det vattnet skadar rören samt att du får en onormalt hög vattenfaktura.  Kontrollera din vattenmätare enligt följande: Titta på vattenmätaren och siffrorna som står där. Anteckna de två sista siffrorna vänta sedan tio minuter utan att tappa vatten i huset. Är det inte samma siffror som i anteckningen så läcker det i din värmeväxlare. Kontakta i så fall någon av styrelsemedlemmarna Kenth, Henrik eller Per se 'Om Föreningen' ovan.


Städ/fixar-dagar 10-12/5 containrar kommer att finnas utställa på vanlig plats. I dessa får endast ligga trädgårdsavfall utan emballage. Som vanligt är det kontaktpersonerna som är samordnare.  Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2024-04-28 finns under Protokoll och 2024 samt Styrelseprotokoll. Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.


Länk till Facebook grupp för Fårticksgatans grannar och Villafolket på Vitriskagatan.

https://www.facebook.com/groups/921546382238439/permalink/991334595259617
801