Samfällighetsförening

Aktuellt


Höststämma 27 November kl 19:00 i Bergvretenskolan.

Alla hjärtligt välkomna! 

Ett fel har uppkommit i budgetförslaget som skickats ut/kommer att skickas ut, nämligen sista raderna om månadsbetalningen.

Det ska vara:

Summa Mån/Andel449 541572817817817
Summa 2023418517589826826826
Skillnad 2023-20243124-17-9-9-9
Protokoll från styrelsemöte 2023-11-06 finns under Protokoll och 2023 samt Styrelseprotokoll. Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.

801