Samfällighetsförening

AktuelltAngående laddning av elfordon

Styrelsen vill på förekommen anledning informera om att det inte är tillåtet att ladda elbil eller laddhybrid i radgaragen.
Vårt elnät är inte dimensionerat för en sådan belastning, vilket bland annat kan innebära brandrisk. 
Boende i friliggande villor, som vill kunna ladda eldrivet fordon uppmanas att först utreda vad elsystemet klarar av. Om brand eller annan skada skulle uppstå kan det bli problem med försäkringsbolagen om man inte vidtagit tillräckliga åtgärder i förväg.
Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.

801