Samfällighetsförening

Aktuellt
Sökes: Ny ordförande 

Valberedningen meddelar:
Vid ordinarie årsstämman våren 2021 kommer Bengt Wahlberg att avgå ur styrelsen efter ca. tjugo år som ordförande.
Vi behöver alltså en ny ordförande.
Sekreterare Anders Nyström lämnar också styrelsen vid samma tillfälle.

Är du intresserad själv eller har förslag på lämpliga personer, så kontakta valberedningen (kontaktpersonerna i kvarteren), t.ex.: 

Anna-Karin Axtelius, 070-462 72 61, anna-karin.axtelius@enkoping.se
eller
Peter Andersson, 073-320 67 99, hanpetand@outlook.com 

Om vi inte lyckas utse en ny ordförande, kommer länsstyrelsen att utse en s.k. syssloman. Det skulle innebära avsevärda kostnader för oss i föreningen, samt att vi riskerar att få någon som saknar den lokala förankring och kunskap, som vi är vana vid och behöver.
Låt oss alla hjälpas åt att lösa detta!

/Valberedningen

 

Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.

801