Samfällighetsförening

Vatten- och värmeanläggningen

Vattenanläggningen

Samfällighetens ansvar gäller från förbindelsepunkten till kommunens nät (i anslutning till undercentralen) och fram till respektive tomtgräns (i praktiken vid vattenmätaren). Vattenläcka, stopp i avlopp eller dylikt innanför tomtgränsen avhjälps av respektive fastighetsägare.

Upptäckta eller misstänkta fel på samfällighetens mark anmäls till kontaktman eller styrelsemedlem. Vid akuta fel larmas naturligtvis SOS (motsv.) vid behov.

Värmeanläggningen

Samfälligheten ansvarar för värmeledningarna från undercentralen fram till avstängningsventilen i respektive fastighet.
Värmemätningen sker med digital mätare som registrerar värmemängd och flöde. Elförsörjningen till mätaren sker från ett batteripaket, som byts ut  genom styrelsens försorg.

Observera att fastighetsägaren själv är ansvarig för att såväl vatten- som värmemätare är korrekt. Vid fel på mätare anmäls detta till någon i styrelsen. Styrelsemedlem ger anvisningar om hur byte skall ske.

Observera att även om utrustningen i huset ägs av den enskilde så kan ett fel påverka hela samfällighetens värmenät.

Avläsning av vatten- och värmeförbrukning

Fjärravläsning görs månadsvis av IMD och kostnaden för den avlästa förbrukningen faktureras varje kvartal – se vidare under ”Kvartalsavgiften'. 

Problem med värmen?

Läs mer här!
803
816
817