Samfällighetsförening

Ansvarsområden

Här kommer att finnas kartor över våra kvarter i pdf-format, som visar vilka områden som är privata respektive gemensamma (samfällighetens). Det är upp till de boende i kvarteret att dela upp de gemensamma ytorna i mindre skötsel- och ansvarsområden och avgöra vem som skall sköta vilken yta. Kontaktmannen i kvarteret har ett samordnande ansvar här. I detta arbete kan våra kartor vara ett bra underlag.

803
819
821