Samfällighetsförening

TV och bredband

Fastigheterna i samfälligheten är anslutna till ”öppen fiber” från Telia. Där fiberkabeln kommer in i huset sitter en så kallad medieomvandlare eller -konverter. Var rädd om den! (Se längst ner.)

TV

Samfälligheten har ansvar för TV-signal in tillfastigheterna och har avtal med Telia om leverans av grundutbud (7 kanaler)till varje fastighet. I grundutbudet ingår följande kanaler:
SVT 1 (HD), SVT 2 (HD), Barnkanalen (HD), SVT 24 (HD), Kunskapskanalen (HD)samt Axess TV.

Övrigt kanalutbud är det upp till varje fastighetsägare attköpa från Telia eller någon av de andra leverantörer, som Telia har avtal med,se www.bredbandswebben.se.

Till varje fastighet har delats ut en TV-box. Denna tillhörfastigheten och ska lämnas kvar vid eventuell utflyttning. Om man vill ha fler TV-boxarfår man köpa dessa själv.

Tills vidare gäller fortfarande det gamla avtalet medTelenor, före detta Bredbandsbolaget, för leverans av TV via koaxialkabeln, somligger kvar. Den som vill behålla den möjligheten betalar 45 kronor per månad,vilket tas ut i kvartalsavgiften till samfälligheten. Meddela kassören om dusäger upp detta hos Telenor, så den summan kan dras bort från kvartalsavgiften.

Bredband

Abonnemang på bredband via fiberkabeln är inget somsamfälligheten hanterar, utan man får köpa det själv från någon av de leverantörersom är tillgängliga i Telias nät.

www.bredbandswebben.se kan duläsa vilka leverantörer som är tillgängliga och se deras utbud och prisergällande bredband, TV och telefoni.

Kostnader för föreningen

I avgiften till samfälligheten ingår 10 kronor per månad förgrundutbudet för TV samt 3 kronor per månad för service och underhåll avfibernätet utanföe fastigheterna.

 

Var rädd om fiberkabeln!

Vi måste varna för att ta bort fiberkonvertern vidrenovering mm. Fibern som går in i den är mycket skör. I samfälligheten har detredan varit flera avbrott som vi känner till. Brott på fibern kan kosta fleratusen kronor att laga. Det är fastighetsägaren själv som står för kostnaden. Samfälligheten har inte avtal med något företag så varje husägare får själva välja reparatör. Vi har varit i kontakt med Sörbom i Enköping och de kan felsöka samt svetsa fiber. Telefon till dem kontorstid är 070-758 79 19, Daniel Sörbom.

803
816
818