Samfällighetsförening

Försäljning av fastighet

Försäljningen av enskild fastighet är självklart en uppgörelse mellan ägaren och köparen. Det är dock av största vikt att styrelsen och HSB informeras så att medlemsregistret är uppdaterat och fakturorna kommer till rätt person. Blankett finns under Dokument under Protokoll och dokument i menyn. Skriv ut blanketten och fyll i den. Den kan sedan mejlas till info@norrahusberg.se eller postas till Norra Husbergs samfällighet Box 30, 745 21 Enköping.  Regleringen av avgifterna (värme, vatten, samfällighetsavgift mm) sköts helt av köpare och säljare själva. Fakturan går alltid ut till den som i HSB:s register står som ägare till fastigheten. Styrelsen tar för givet att den nye ägaren i första hand informeras av säljaren vad som gäller inom samfälligheten. Vid osäkerhet om kunskaper i ämnet hjälper naturligtvis styrelsemedlemmarna till bara de blir informerade.

Tipsa gärna spekulanter och köpare om föreningens hemsida.

803
819
829