Samfällighetsförening

Försäljning av fastighet

Försäljningen av enskild fastighet är självklart en uppgörelse mellan ägaren och köparen. Det är dock av största vikt att styrelsen (kassören och infoansvarig) informeras så att medlemsregistret är uppdaterat.Regleringen av avgifterna (värme,vatten, samfällighetsavgift mm) sköts helt av köpare och säljare själva. Fakturan går alltid ut till den som i våra register står som ägare till fastigheten.
Styrelsen tar för givet att den nye ägaren i första hand informeras av säljaren vad som gäller inom samfälligheten. Vid osäkerhet om kunskaper i ämnet hjälper naturligtvis styrelsemedlemmarna till bara de blir informerade.Tipsa gärna spekulanter och köpare om föreningens hemsida.

803
819
829