Samfällighetsförening

Städ- och arbetsdagar

Styrelsen beslutar om dag för vår- och höststädning, syftet är att samordna beställning av containrar. Respektive kvarter planerar vad som skall göras denna dag. Ytterligare städdagar beslutar respektive kvarter om.Styrelsen har inte funnit anledning att reglera vad som kan hända medlem som uteblir från städ- eller arbetsdag (med eller utan giltigt skäl) utan utgår från att alla gör någon form av insats för det gemensamma bästa. 

803
819
823