Samfällighetsförening

Husdjur

I många medlemmars hem finns husdjur. Där de vistas i fastigheten eller på den egna tomten, berörs inte samfälligheten.

Det som här noteras är främst hundar och katter, vilka rör sig på samfällighetens mark. Styrelsen måste dessvärre påpeka att det åligger "husse och matte" eller andra familjemedlemmar att hålla sina djur under uppsikt.

När djuren uträttat sina behov måste lämningarna plockas upp och läggas i soporna. Det måste även ske när det gäller kringliggande skogspartier.

För hundägarna är det också nödvändigt att tänka på att en nog så snäll hund kan orsaka onödigt lidande för en hundrädd person som hunden bara av vänlighet vill nosa på.

Hundar skall hållas kopplade.

803
819
826