Samfällighetsförening

El och belysning

Allmänt

El-distributören svarar för elen fram till respektive fastighets elskåp. Vid elavbrott bör den enskilde först kontrollera säkringarna i husets elcentral och därefter i elmätarskåpet. Är säkringarna hela och avbrottet kvarstår så bör el-distributören larmas. Självklart kan det vara lämpligt att kontrollera med grannen om även denne saknar el. 

Belysning på våra innergator samt utefter Fårticksgatan och Vitriskagatan ägs av kommunen, som genomför rutinkontroll av utrustningen. Vid akut och t.ex. trafikfarlig trasig belysning uppmanas var och en inom området att enskilt handla och larma gatukontoret.


Garagebelysning

Belysningen invändigt, de lampor som sitter på garagets utsida samt de i soprummen ingår i gemensamhetsanläggning garage, vilket innebär att samfälligheten skall åtgärda eventuella fel. Fel anmäls till styrelsen, som beställer reparationen från lämplig reparatör.


Radgaragen

Radgaragen utgör en gemensamhetsanläggning. Vid fel på t.ex. el i radgarage anmäls detta till styrelsen. Motorvärmare måste vara försedd med timer för att inte säkringarna i garagelängorna skall överbelastas.

 Det är i nuläget absolut förbjudet att ladda elbilar i garaget. Detta på grund av brandrisk och solidarisk användande av gemensam el.

803
819
827