Samfällighetsförening

Fordonskörning och parkering

I princip råder totalt förbud mot bil- och mopedkörning på gång- och cykelvägar.

Endast vid nödfall för utryckningsfordon och i nödvändiga fall för i- och urlastning tillåts trafik i vårt område. Att parkera inom området utanför parkeringsplatserna är inte tillåtet och ställer endast till förtret mellan grannar, därför uppmanas alla att parkera sin bil på därför avsedda platser och allra helst i garaget. Det är lätt att en olycka inträffar då bilar körs eller står parkerade inom området och vid en eventuell olycka så måste utryckningsfordonen ha fri väg inom vårt område. Parkering på gång- och cykelvägar inom området är alltså förbjuden.

Utefter Fårticksgatan och Vitriskagatan gäller en maxhastighet av 30 km/tim. Farthinder finns på båda gatorna. Parkeringen på kommunens gator följer gällande bestämmelser för Enköpings kommun, det vill säga att det är tillåtet att parkera på gatan under max 24 timmar. Observera att det är OK att parkera på själva gatan och inte på gräsytan där intill. 

Parkeringsplatserna som ingår i samfälligheten är begränsade. Styrelsen vädjar därför till alla att ställa in bilen i garaget. Detta dels för att det är ont om parkeringar, men även för att underlätta snöröjningen under vintern. Garaget är inte ett extra förråd utan är till för bilen och det är för allas trevnad. 

Då det gäller parkering av vissa medlemmars arbetsfordon (ofta av större modell) ombeds de berörda att i första hand utnyttja befintliga parkeringsplatser i andra fall, då fordonet är för stort, ta kontakt med styrelsen för att om möjligt finna lämpliga lösningar.803
819
825