Samfällighetsförening

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Samfällighetsföreningen hanterar personuppgifter för debitering av avgifter samt för att kunna nå medlemmar med viktig information.

Hantering av personuppgifter regleras  i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Några grundläggande principer:

Vi samlar in och behandlar endast de uppgifter som behövs för föreningens lagstadgade ändamål.

Vi använder inte dina personuppgifter till annat än det ursprungliga syftet.

Vi sparar dina uppgifter bara så länge det är nödvändigt, därefter raderas de.

Du har rätt att veta vilka uppgifter om dig, som vi hanterar. Du kan när som helst begära att få se och kontrollera de uppgifter vi har om dig.

Lagen kräver också att vi i föreningen dokumenterar vilka slags uppgifter vi har, i vilka sammanhang vi behandlar dem etc. 
Tillsynsmyndighet är Datainspektionen, som kan begära att få se vår dokumentation.

Med vilken rätt samlar vi in och behandlar dina uppgifter? 

Samfällighetsföreningen är en ”tvingande förening”, dvs. vi som bor i Norra Husberg är tvingade att vara medlemmar. Föreningen behöver vissa uppgifter för att kunna sköta driften av samfälligheten, ta in avgifter liksom för att kunna informera medlemmarna i akuta ärenden som läckage, vatten- eller elavstängning etc.

I några fall lämnar vi ut nödvändiga uppgifter till företag, t.ex. dessa:
Minol AB, som sköter avläsningen av vatten- och värmeförbrukningen.
Visma, som på uppdrag av Minol sköter faktureringen av avgifterna.
Smode AB, som driver vår hemsida.

För företag, som får del av våra uppgifter, gäller samma lagstadgade krav enligt GDPR som för samfälligheten. I dessa fall upprättas så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till företag för marknadsföringsändamål.

De uppgifter, som samlas in från medlemmarna är: namn, adress, fastighetsbeteckning, e-postadress, mobiltelefonnummer.
Personnummer registreras endast för personer, som ska ta emot utbetalningar, t.ex. arvoden från föreningen.


804
812