Samfällighetsförening

Aktuellt

Enligt beslut på årsstämman i år så kommer faktureringen att ske månadsvis i förskott. Förutom den faktiska förbrukningen som kommer kvartalsvis.

Aviseringen för kvartal 3 har nu skickats ut. I denna så finns även avgifterna för kvartal 2 fördelade per månad.

Det är ingen förbrukning med på dessa avier utan endast samfällighetsavgift + de fasta avgifterna för vatten och värme. Det är alltså dubbelt av alla avgifter på alla 3 avierna som skickas nu.

Förbrukning kommer att finnas med på aviseringen för kvartal 4. 

Nedan är en förklaring till fakturan.


Protokoll från styrelsemöte 2023-08-31 finns under Protokoll och 2023 samt Styrelseprotokoll. Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.

801