Samfällighetsförening

Aktuellt
Nytt styrelseprotokoll 221114 på hemsidan under 'Protokoll & Dokument'
Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.

801