Samfällighetsförening

Aktuellt

Nytt styrelseprotokoll 220609 på hemsidan under 'Protokoll & Dokument'


För att HSB ska kunna hantera faktureringen  för Samfälligheten behöver respektive fastighetsägare meddela sitt namn, adress och fullständiga personnummer till samfälligheten för vidarebefordran till HSB. HSB har skrivit på ett avtal med samfälligheten gällande hantering av dessa uppgifter och sekretess. Avtalet innebär  att uppgifterna endast får användas till faktureringen vilket framgår av bifogad avtalsbilaga som finns här Dokument (norrahusberg.se)

Lämna namn adress och personnummer här: Kontakt - Norra husberg
Det är den fasta delen från ENA Energi 

2021 gjorde ENA om sin debiteringsmodell. 

Detta gjorde så att den fasta kostnaden ändrades från tidigare ca 1900 till 200 / kvartal. 

Samtidigt ökade den rörliga kWh priset. 

Detta skulle ge incitament för att minska sin förbrukning - iaf enligt ENA..

 Under 2021 upptäckte vi att även om föreningens totala förbrukning minskade under ett kvartal - blev kWh priset dyrare. 

 Efter ett möte med ENA kunde vi konstatera att inte bara den specificerade fasta kostnaden,  utan även den dagliga kostnaden för basenergi, maxeffekt etc ansågs vara en fast kostnad enl ENA.

 Så from 2022 har vi ändrat beräkningen av den fasta kostnaden. 

Därav har den rörliga kWh nu gått ner. 

Då större del täcks av fast kostnad. Vi har planerade styrelsemöten den 9 juni och den 31 augusti. Protokollen från dessa möten kommer att finnas på hemsidan ca två veckor efter respektive möte.


Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.

801