Samfällighetsförening

Aktuellt


Styrelsen kan konstatera att vår samfällighet som inte minst hela Enköpings kommun drabbats hårt av vinterns ymniga snöfall. Snöfall nästan varje dag under en lång period och dessemellan blandade tö- och köldperioder har samlat fler stora hopfrusnasnöhögar än på flera år. Många boende har oroats av att förutom oss själva främst tre utomstående kategorier drabbats av rådande förhållanden. Dessa är a) sophämtarna, b) hemtjänst- och färdtjänstfordon samt c) ”blåljusfordon”. Styrelsen avger följande sammanfattande svar på hittills inkomna snöröjningsfrågor: Efter kontakt med Vafab låter de meddela att hittills har de kunnat lösa sina uppgifter i vårt område samtidigt som de uppger att det är naturligt och självklart att deras arbete påverkas av vinterförhållandena. Då det gäller hemtjänst- och färdtjänstfordon är det meningen att de skall nyttja gästparkeringsrutorna. Då gäller det att vi boende ser till att de inte upptas av till exempel långtidsparkerade fordon. Vad avser ”blåljusfordon” är snöröjarna väl medvetna om att hålla öppet för dessa. Uppkommer synpunkter i den frågan så uppmanas de boende att rapportera detta till styrelsen. Styrelsen vädjar alltså till medlemmarna att låta styrelsen sköta kontakten med snöröjande personal. Protokoll från Styrelsemötet 2024-02-12 finns under Protokoll och 2024 samt Styrelsemöten. Välkommen till Norra Husbergs samfällighetsförening

Norra Husbergs samfällighet är alla vi som bor i småhus på Vitriskagatan (udda nummer) och Fårticksgatan - totalt 175 hushåll. Syftet med hemsidan är att öka informationen och trivseln samt att främja kontakterna mellan medlemmarna och styrelsen.

801